Tysklærerforeningens bestyrelse indkalder til generalforsamling onsdag d. 9. november 2023 klokken 17.30-18.15 i forbindelse med vores årsmøde i Fredericia.  

Vel mødt! 

Dagsorden for ordinær generalforsamling 

Torsdag den 9. november 2023 kl. 17.30-18.15 

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia 
 
1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag jf. §5 
5. Fastsættelse af det årlige kontingent 
6. Bekendtgørelse af foreslående kandidater til bestyrelsesvalget jf. §8 
7. Valg af to medlemmer til valgledere jf. §8 stk. 3 
8. Valg af to revisorer