Et medlemskab i Tysklærerforeningen for gymnasiet og HF koster 400 kr om året.
Studerende, pensionister og arbejdssøgende kandidater betaler halvt kontingent, d.v.s. 200 kr.

Som medlem modtager du tilbud om deltagelse i kurser, konferencer og andre aktiviteter, ligesom du tre gange årligt modtager medlemsbladet WissensWert med posten.