Bestyrelsens ansvarsområder 2023

Advisory Board (NCFF): Christian Smith

Fagdidaktisk kursus: Christian Smith

Fagligt Forum: 

Goethe Instituttet: Jenny Gibson

Grafiker Karina Rydendahl: Signe Schou

Gymsprog: Christian Smith

Hjemmeside: Signe Schou

Kasserer: Signe Schou

Kursusplanlægning: Jenny Gibson & Kasper Bøcher

Pædagogisk Samarbejdsudvalg i GL: Christian Smith

Sociale medier: Jenny Gibson og Loan Dinh

Studieskolen: Signe Schou

Trykkeriet Aka-Print: Signe Schou

WissensWert: Signe Schou, Mette Lander, Loan Dinh & Elisabeth Berg