Årskursus 2024

I år inviterer vi til årskursus i Kiel d. 6.-8. november 2024.
Mere info om program og pris finder du her på siden under “Kurser”

Ses vi i Kiel?

Vil du være helt up to date ift. den mundtlige eksamen i tysk? Så deltag i vores virtuelle fyraftensmøde på tirsdag kl. 16.00.
Link til mødet: meet.google.com/pdg-mhaj-mub

Mødet åbner kl. 15.45, så log gerne på i god tid 👍
Alle kan deltage – også selvom man ikke har en Google Konto

Konstituering af bestyrelsen

På generalforsamlingen i november 2023 bød vi velkommen til tre nye bestyrelsesmedlemmer:

  • Romana Bundgaard, Herning Gymnasium
  • Ditte Buchwald, Sct. Knuds Gymnasium
  • Emil Andersen, Frederikshavn Gymnasium

Bestyrelsen var i slutningen af januar 2024 samlet i Odense til det årlige vintermøde, hvor vi konstituerede os og fordelte arbejdsopgaver.

Resultatet er som følger:

  • Christian Smith fortsætter som forperson
  • Signe Schou fortsætter som næstforperson og kasserer
  • Mette Lander fortsætter som sekretær

WissensWert-redaktionen består af Signe Schou, Mette Lander, Ditte Buchwald og Emil Andersen

Kursusgruppen består af Kasper Bøcher, Ditte Buchwald og Romana Stoubæk

Øvrige opgaver og poster kan ses her: Bestyrelsens ansvarsområder

Bagest fra venstre: Ditte Buchwald, Kasper Bøcher og Christian Smith
Forrest fra venstre: Mette Lander, Romana Stoubæk og Signe Schou
(Emil Andersen var ikke til stede på vintermødet)

Generelforsamling 2023

Tysklærerforeningens bestyrelse indkalder til generalforsamling onsdag d. 9. november 2023 klokken 17.30-18.15 i forbindelse med vores årsmøde i Fredericia.  

Vel mødt! 

Dagsorden for ordinær generalforsamling 

Torsdag den 9. november 2023 kl. 17.30-18.15 

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag jf. §5 
5. Fastsættelse af det årlige kontingent 
6. Bekendtgørelse af foreslående kandidater til bestyrelsesvalget jf. §8 
7. Valg af to medlemmer til valgledere jf. §8 stk. 3 
8. Valg af to revisorer 

Sammen med fagkonsulenten inviterer Tysklærerforeningen til:

Virtuelt fyraftensmøde om eksamen onsdag d. 24. maj 2023 kl. 16.30-17.30

Link til mødet: meet.google.com/kgk-gfgx-dia

Årsmøde 2023
D. 9.-10. november i Fredericia
Hele to dage med spændende oplæg og inputs om oversættelsesmaskiner og den nyeste litteratur - glæd jer!
Se det fulde program + info om pris og tilmelding under kurser:
Årsmøde 2023
Indkaldelse til generalforsamling, som i år afholdes i Hamborg i forbindelse med vores årsmøde


Husk at tilmelde dig årsmødet d. 2.-4. november i Hamborg.
Tilmeldingsfristen er d. 1/9.
Vi ses! 

Årsmøde 2022

Billede 1 af 1

 


Link til mødet: meet.google.com/gac-pnis-bpd 


I samarbejde med Deutsche Auslandsgesellschaft (DAG) genudbyder vi kurset kurset ”Grünes Deutschland” d. 8.-9. september 2022 i Lübeck

Læs mere her på siden under “Kurser”Virtuelt fyraftensmøde om SRP i tysk
Mødet afholdes i samarbejde med fagkonsulent Louise Ebbesen Nielsen

Dato: Onsdag d. 26. januar kl. 16-17
Link til mødet: http://meet.google.com/qdy-sxae-brq 

Program:
På mødet siger fagkonsulenten først lidt om formalia omkring tysk i SRP, dernæst vil Lasse Holmgren Brunø (Aalborg Katedralskole) præsentere sit SRP-materiale, som ligger på EMU’en, og derefter vil der være mulighed for at sparre i break out-rooms, inden vi til sidst laver en fælles opsamling og afslutning.

Tilmelding er ikke nødvendig.


VIGTIGT: Fejl i forsendelse af WissensWert #46
(december 2021)

Der er desværre sket en fejl i forbindelse med trykning af navne og adresser på det nyeste nummer af WissensWert. Hvis du ikke har modtaget bladet, hører vi meget gerne fra dig.
Skriv en mail til redaktionen@tysklaererforeningen.dk

Vi er nu i gang med at samle de blade, der er kommet retur, sammen, og de vil snarest blive sendt afsted igen med den rigtige adresse.
Indtil da vil vi henvise til foreningens Facebook-gruppe kun for medlemmer, hvor du finder online versioner af WissensWert.

Vi beklager mange gange.
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer et rigtig godt nytår!


Om hjemmesiden

Her har vi samlet de vigtigste informationer til dig, så du let kan orientere dig om bestyrelsens medlemmer og arbejdsopgaver samt finde kontaktinformationer. Du finder desuden beskrivelser af de spændende kurser og aktiviteter, foreningen tilbyder og arrangerer i løbet af året. Det er muligt at tilmelde sig kurserne direkte her på hjemmesiden.

Her er også links til hjemmesider, der er interessante for dig som tysklærer i gymnasieskolen, herunder links til vores samarbejdspartnere.