Nyt fra bestyrelsen

Ny konstituering
Så er der kommet frisk blod i bestyrelsen! Ved vores konstituerende møde i Tysklærerforeningen i starten af februar 2019 blev det aftalt, at Lise Høyer fra Frederiksværk Gymnasium og HF fortsætter som formand, mens der var nye poster til resten af medlemmerne. Lise Bentsen fra Gl. Hellerup Gymnasium bliver næstformand og repræsentant i Gymsprog og kan dermed sparre med Lise Høyer i bl.a. det sprogpolitiske arbejde. Kristian Smith fra Holstebro Gymnasium er foreningens nye kasserer, som glæder sig til at holde styr på medlemskaber og økonomi. Jenny Gibson fra Nærum Gymnasium, Mia Nielsen fra Rødovre Gymnasium og Karsten Trolle Viholm fra Grenaa Gymnasium er blevet kursusplanlæggere, som skal udvikle nye spændende kurser for medlemmerne. Mia vil desuden være foreningens sekretær, mens Jenny fremover bliver foreningens kontakt til Goetheinstituttet og Programrat. Signe Schou fra JohannesGymnasiet tager sig af opdateringer på Facebook og hjemmeside og kommer også til at sidde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg i GL-regi. Og sidst men ikke mindst fortsætter WW-redaktionen med Lise Bentsen, Mia Nielsen og Signe Schou som engagerede redaktører på bladet.
Husk i den forbindelse, at arbejdet i bestyrelsen som altid er ulønnet og foregår i vores fritid. Vi gør vores bedste for medlemmerne og håber, I vil bakke os op i vores bestræbelser!

Det sprogpolitiske arbejde
Et af de arbejdsfelter, vi pt. har meget fokus på, er sprogpolitiske tiltag, som kan styrke tyskfaget efter den nye reform. Det nye Nationale Sprogcenter er et af de fora, som, vi håber, kan medvirke hertil. Lise Høyer er nu repræsenteret i Centrets såkaldte Advisory Board Øst, hvor forskellige interessenter med kendskab til sprog i teori, og ikke mindst praksis, skal mødes flere gang årligt for at komme med ideer og forslag, som centrets ledelse kan tage med i det videre arbejde. Således blev der afholdt første møde i januar, hvor Centerleder Mette Skovgaard Andersen præsenterede Centret og dets nye hjemmeside www.ncff.dk. Her kan I finde oplysninger og få adgang til at søge om midler til projekter, der kan styrke sprogfagene på alle niveauer i uddannelsessektoren.
Det nationale sprogcenter har allerede sat gang i forskellige pilotprojekter, hvoraf et var den landsomspændende behovsundersøgelse inden for tyskfaget, som mange af jer nok har besvaret spørgeskema til. I februar blev resultaterne af behovsundersøgelsen præsenteret af Petra Daryai-Hansen (KU) i en dertil nedsat følgegruppe.
Et synspunkt, der går igen i både Advisory Board og pilotprojektet om tyskfaget, er behovet for at styrke samarbejdet mellem de forskellige uddannelsesniveauer. Vi skal blive bedre til at bygge bro, og et middel hertil er at tage den nye nationale sprogstrategi alvorligt. Hvis skoler og andre relevante aktører samarbejder om at lave lokale sprogstrategier, således som det anbefales i sprogstrategien, vil vi kunne komme et skridt videre…
Et andet indsatsområde, som italesættes i begge fora, er behovet for opkvalificering af undervisningen af tysk i folkeskolen. Derfor er det glædeligt, at Regeringen den 30. januar 2019 har indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskoleloven, som skal træde i kraft fra næste skoleår. Aftalepartierne er blevet enige om, at der er opstået et behov for at tilpasse og justere reformen for at skabe en endnu bedre folkeskole.

Formand for Tysklæreforeningen for Gymnasiet og HF, Lise Høyer
Foråret 2019