Tysklærerforeningen formidler faglig og pædagogisk inspiration til medlemmerne rundt i landet, ligesom vi varetager medlemmernes faglige interesser over for myndigheder, institutioner og sproglærerorganisationer i ind- og udland.

Som medlem af Tysklærerforeningen får du følgende fordele:

  • Du modtager vores medlemsblad WissensWert i din postkasse tre gange om året og digital adgang til artikler på foreningens lukkede Facebook-side (”Tysklærerforeningen for gymnasiet og HF – kun for medlemmer”)
  • Du får mulighed for at deltage i spændende kurser – både i Danmark og i tysksprogede lande – til en særlig medlemspris
  • Du bliver inviteret til foreningens årlige generalforsamlingskursus, som både er fagligt og socialt
  • Du støtter op om bestyrelsens arbejde, som bl.a. består i at repræsentere tyskfaget i det sprogpolitiske arbejde og at samarbejde med tyske kulturinstitutioner i Danmark
  • Du er en del af et tyskfagligt fællesskab bestående af cirka 600 tysklærere – vores medlemmer er både nuværende, tidligere og kommende lærere i gymnasieskolen, som alle bare elsker tysk!

 

Vil du i kontakt med os, kan du skrive til os på mail@tysklaererforeningen.dk