Her vil du kunne læse mere om bestyrelsens arbejde. Vi vil bl.a. informere om møder, vi deltager i, diverse udvalg, hvor vi er repræsenteret, og andet, som er relevant for foreningens medlemmer.