Indkaldelse til generalforsamling

Kære medlemmer af Tysklærerforeningen for gymnasiet og HF

I indkaldes hermed til generalforsamling fredag d. 29. oktober 2021.

Generalforsamlingen ligger i forlængelse af vores generalforsamlingskursus, der afholdes på Hotel Park i Middelfart (Viaduktvej 28, 5500 Middelfart).

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for den forgangne regnskabsperiode
4. Behandling af indkomne forslag. Jvf. § 5
Hvis et medlem ikke har mulighed for at møde op til generalforsamlingen, kan man afgive fuldmagt til et andet medlem, der så kan afgive stemmen. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere. Blanket til overdragelse af fuldmagt rekvireres forud for generalforsamlingen hos formanden. Godkendelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst 4/5 af de fremmødte stemmer for
5. Fastsættelse af det årlige kontingent
6. Bekendtgørelse af foreslåede kandidater til bestyrelsesvalget. Jvf. § 8
7. Valg af to medlemmer til valgledere. Jvf. § 8 stk. 3
8. Valg af to revisorer

Ad punkt 5: Indkomne forslag bedes sendt til forperson Lise Bentsen på lbe@ghg.dk senest 14 dage før (dvs. d. 15/10-21).

 Ad punkt 6: Tre af bestyrelsens medlemmer er på valg i år. Bestyrelsen opfordrer alle, der er interesserede i at deltage i bestyrelsesarbejdet til at stille op ved at kontakte forpersonen og/eller ved at møde op til generalforsamlingen og melde sit kandidatur.

Vi glæder os til at se jer!

 

Om hjemmesiden

Her har vi samlet de vigtigste informationer til dig, så du let kan orientere dig om bestyrelsens medlemmer og arbejdsopgaver samt finde kontaktinformationer. Du finder desuden beskrivelser af de spændende kurser og aktiviteter, foreningen tilbyder og arrangerer i løbet af året. Det er muligt at tilmelde sig kurserne direkte her på hjemmesiden.

Her er også links til hjemmesider, der er interessante for dig som tysklærer i gymnasieskolen, herunder links til vores samarbejdspartnere.