Lise Høyer
Formand
Medlem af Tysk på Tværs, medlem af Advisory board for Det Nationale Sprogcenter for Fremmedsprog (øst), tovholder på NordPlus-projekt i samarbejde med tysklærerforeningerne i Norge og Estland. Underviser i tysk og samfundsfag på Frederiksværk Gymnasium & HF
Lise Bentsen
Næstformand
Del af redaktionen for WissensWert, repræsentant i GymSprog. Underviser i tysk og idræt på Gammel Hellerup Gymnasium
Christian Smith
Kasserer
Underviser i tysk og historie på Holstebro Gymnasium & HF
Mia Nielsen
Sekretær
Del af redaktionen for WissensWert, kursusplanlægger. Underviser i tysk og dansk på Rødovre Gymnasium
Signe Breinholt Schou

Del af redaktionen for WissensWert, repræsentant i Pædagogisk Samarbejdsudvalg, ansvarlig for Facebook og hjemmeside. Underviser i tysk og religion på Roskilde Gymnasium

Jenny Gibson
Kursusplanlægger, repræsentant i Programmrat, kontakt til Goethe Instituttet. Underviser tysk, billedkunst og design & arkitektur på Nærum Gymnasium
Karsten Trolle Viholm
Kursusplanlægger, kontakt til Deutsche Auslandsgesellschaft Lübeck. Underviser i tysk og religion på Grenaa Gymnasium