En hilsen fra foreningens nye forperson, Lise Bentsen
Marts 2021

Kære medlemmer

Først og fremmest tak for en god generalforsamling tilbage i november, og tak for et flot fremmøde, selvom det denne gang blev afholdt virtuelt.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig på følgende vis:
Lise Bentsen, forperson
Christian Smith, næstforperson og økonomiansvarlig
Karsten Viholm Trolle, kasserer
Mia Nielsen, sekretær
Signe Breinholt Schou, bestyrelsesmedlem
Jenny Gibson, bestyrelsesmedlem
Maria Hodel, bestyrelsesmedlem

Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev afholdt virtuelt den 13.
marts 2021, hvor vi tog fat på de mange, nye spændende opgaver, der ligger forude.

Jeg ser frem til at kaste mig over arbejdet som forperson og vil løbende holde jer
orienteret om vores arbejde i foreningen.
Hold øje med Facebook, vores nye Instagram og den kommende udgivelse af
WissensWert.

De bedste hilsner
Lise Bentsen